รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเขียวพาติน่า อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว เลข 999