รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเหลืองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว เลข 999