รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเงินเทวฤทธิ์ขัดเงา อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว เลข 999