เหรียญมนุษย์สมบัติ รูปไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้ออัลปาก้าซาติน