รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเงินเทวฤทธิ์ขัดเงา อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 9.9 นิ้ว