รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเหลืองทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว ชุดกรรมการเลขสวย