เหรียญมนุษย์สมบัติ รูปไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะผสมทองคำเต็มสูตร