เงื่อนไขการสั่งจอง

รายละเอียดและเงื่อนไขการจอง
เหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี รุ่น “มนุษย์สมบัติ”
วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

 1. ) จำนวนและรายการจัดสร้างมีตามในใบจองเท่านั้น ไม่มีนอกเหนือจากนี้ยกเว้นพระพิมพ์กรรมการที่จะจัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่มีจำหน่าย

 2. ) พระทุกองค์ทุกรายการมีการตอกโค๊ด เลขลำดับ รวมทั้งจัดทำการ์ดประจำองค์พระ

 3. ) ทางคณะกรรมการดำเนินงานมีโครงการจะจัดพิมพ์หนังสือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) รุ่น “มนุษย์สมบัติ” ทั้งสองพิมพ์โดยมีเนื้อหาเกี่ยวประวัติวัดขุนอินทประมูลความเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ที่มาในการจัดสร้างเหรียญสมเด็จโตรุ่น “มนุษย์สมบัติ” และจะรวบรวมพระทุกเนื้อ ทุกรายการเข้าไว้ด้วยกัน จัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยวางจำหน่ายผ่านร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

 4. ) พระเนื้อทองคำ ทุกองค์ ทุกรายการ นอกจากทางเว็บไซด์ www.artmulet .com แล้วยังสามารถสั่งจองทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 092-5577-508

 5. ) วัตถุมงคลทุกเนื้อ ทุกรายการ จองได้เต็มที่ แต่ไม่เกินรายการที่จัดสร้างถ้ารายการไหนเต็มระบบจะแจ้งว่ารายการดังกล่าวปิดรับจอง

 6. ) การสั่งจองผ่านเวปไซต์มีขั้นตอนดังนี้

  • ท่านต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนโดย คลิกที่แถบเมนูสั่งจองสีแดง จากนั้นจะพบคำว่าเข้าสู่ระบบสมาชิกถ้าท่านสมัครสมาชิกแล้วท่านสามารถใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คลิคเข้าสู่ระบบที่แถบเมนูสีฟ้าและสั่งจองได้เลย กรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกท่านต้องสมัครสมาชิกก่อนโดย คลิกคำว่า สมัครสมาชิก ที่อยู่ด้านขวาเพื่อทำการกรอกข้อมูล ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องจึงจะสามารถสมัครสมาชิกได้

  • เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ให้ทำการเข้าสู่ระบบสมาชิกโดยกรอกชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) และคลิก เข้าสู่ระบบ

  • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกสั่งจอง คราวนี้จะพบรายการสั่งจองวัตถุมงคล ก่อนที่ท่านจะทำการจองขอให้ท่านดูรายการที่จะทำการจองให้ดีเช่น พิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์เล็ก เป็นเนื้ออะไร หลังจากนั้นคลิกสั่งจอง คลิกจำนวน (จองได้ครั้งละ 6 องค์ ถ้าเกินต้องคลิคจองใบใหม่)

  • เมื่อท่านทำการจองครบทุกรายการแล้ว ระบบจะทำการยืนยันข้อมูลการสั่งจองของผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ และระบบจะแจ้งให้ท่าน โอนชำระเงินโดยจะมีรายละเอียดของบัญชีโอนเงินให้ท่านและขอให้ท่านโอนชำระเงินในทันที หากเกิน 2 วันแล้วไม่มีรายการโอนเงินระบบจะทำการลบ Order ทันที

  • บัญชีสำหรับโอนชำระเงิน บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี สายไหม ชื่อบัญชี บจก. เซ็นทรัล คอนเทนท์ เลขบัญชี 037-3-63238-4

  • เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านแจ้งการโอนเงินผ่านทางเวปไซต์ ดังนี้ คลิกเข้าสู่ระบบ - คลิกที่เมนู แจ้ง ชำระเงินและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมแนบไฟลท์รูปหลักฐานการชำระ เงิน เช่น สลิปจากตู้ATM, ใบโอนเงินจากธนาคาร, ภาพถ่ายสาเนาการโอนเงินหาก ผ่านInternet อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบการชำรเงิน ของท่าน และให้ท่านต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ให้ดี เพื่อใช้ตรวจสอบกรณี เกิดข้อผิดพลาดและใช้รับวัตถุมงคล

  • ในกรณีที่ท่านมีปัญหาในการแจ้งชำระเงิน ให้ท่านติดต่อมาที่เบอร์ 092-5577-511 เมื่อแจ้งทำการโอนเงินและเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลักฐานแล้วระบบจะส่ง เอกสารใบรับเงินและรับวัตถุมงคล ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัคร สมาชิกไว้ หากท่านไม่ได้รับเอกสาร ดังกล่าวภายใน 2 วัน ให้ท่าน โทร.092-5577-511 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่

  • กรณีรับวัตถุมงคลที่วัดท่านต้องนำหลักฐานใบรับวัตถุมงคลพร้อมหลักฐานการโอน เงิน และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์รับรองสำเนามาด้วยหากไม่มีหลักฐาน ดังกล่าวจะไม่สามารถรับพระได้ หรืออาจทำให้ท่านต้องเสียเวลารอการ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องก่อน จึงจะรับวัตถุมงคลได้ กรณีให้บุคคลอื่นรับ แทนท่านต้องเพิ่มหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม ลายเซนต์ ทั้งผู้สั่งจองและผู้รับมอบอำนาจมาด้วยจึงสามารถรับพระได้และทาง เจ้าหน้าที่จะต้องทำการโทรกลับหาท่านตามเบอร์โทรที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อให้ ท่านยืนยันการรับโดยตัวแทน จึงจะสามารถรับวัตถุมงคลแทนได้

 7. ) กำหนด วัน เวลา สถานที่พิธีมหาพุทธาภิเษกและรับวัตถุมงคล ทางคณะกรรมการโครงการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่น” มนุษย์สมบัติ” พิมพิสมาธิ จะแจ้ง กำหนด วันเวลา ให้ทราบอีกครั้งผ่านหน้า เวปไซด์เมื่อแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  - สถานที่ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  - สถานที่รับวัตถุมงคล ภายในพระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

ดาวโหลดน์เงื่อนไขการสั่งจอง