สั่งจอง

เหรียญมนุษย์สมบัติ นารายณ์แปลงรูป

     

ลำดับ รายการ ราคาบูชา (บาท) จำนวนที่ต้องการ
ยอดรวม 0 บาท
1 ชุดกรรมการทองคำเลขสวย ตอกโค้ดกรรมการ

- เนื้อทองคำหน้าสมเด็จฯโต ลงยาราชาวดี หลังเรียบจารมือ นน.24-25 กรัม 1 องค์
- เนื้อทองคำหน้านารายณ์ ลงยาราชาวดี หลังเรียบจารมือ นน.24-25 กรัม 1 องค์
- เนื้อทองคำพิมพ์เล็กหน้าสมเด็จฯโตหลังนารายณ์ ลงยา นน.8-9 กรัม ขนาด 2.2 ซม. 1 องค์
- รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป ผิวทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว 1 องค์
- แถม นารายณ์เนื้อผง ดำมหาปราบปัดทอง 9 องค์ ขาวกลับร้ายกลายเป็นดีปัดทอง 9 องค์
145999 ปิดจอง
2 เนื้อทองคำหน้าสมเด็จฯโตหลังนายรายณ์ นน.24-25 กรัม 59999 ปิดจอง
3 เนื้อทองคำพิมพ์เล็กหน้าสมเด็จฯโตหลังนารายณ์ นน.8-9 กรัม ขนาด 2.2 ซม. 22999 ปิดจอง
4 เงินลงยาราชาวดี สมเด็จโต แดง นารายณ์ น้ำเงิน 2500 ปิดจอง
5 เงินลงยาราชาวดีสมเด็จโต น้ำเงิน นารายณ์ แดง 2500 ปิดจอง
6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ 2200 ปิดจอง
7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ พิมพ์เล็ก 1200 ปิดจอง
8 เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน 1500 ปิดจอง
9 เนื้อทองเทวฤทธิ์หน้ากากกะไหล่ทอง 700
10 เนื้อทองเทวฤทธิ์ 450
11 เนื้อทองฝาบาตร พิมพ์เล็ก 200 ปิดจอง
12 รูปหล่อนารายณ์แปลงรูป ขนาดบูชา 16 นิ้ว 8900 ปิดจอง
13 นารายณ์แปลงรูป เนื้อผง สีดำมหาปราบ 199 ปิดจอง
14 นารายณ์แปลงรูป เนื้อผง สีขาวกลับร้ายกลายเป็นดี 159 ปิดจอง